රාමසාන් අදයි

මුස්ලිම් භක්තිකයන්ගේ රාමසාන් උත්සවය 14වන දිනට යෙදි තිබු අතර රට තුල පවතින කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් හැටන් ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් භක්තිකයන් තම නිවෙස්වල සිට රාමසාන් ආගමික වතාවත් සිදු කරන ලදි.

එහිදි හැටන් ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන උපදේශක හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ උප සභාපති ඒ. ජේ. එම්. ෆාමිස් මහතාද ඔහුගේ නිවස තුලදි රාමසාන් ආගමික වතාවත් ඉටු කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

මෙම අවස්ථාවට හැටන් ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ භාර කාර මණ්ඩලයේ සභාපති ෆාමිස් මහතාගේ සොහොයුරු ඒ. ජේ. එම්. ෆසීර් මහතාද එක්විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts