වී වැපිරුවත් මඩ පොහොර නැතිව ගොවීන් ලතවෙයි

මෙි දිනවල කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී වැපිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර අවශ්‍ය පමණ මඩ පොහොර නැතැයි ගොවින් චෝදනා කරති.

සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ කුඹරු අක්කරයකට පොහොර කිලෝ සීයයක් ලබා දුන්නද එය මෙි වන විට කිලෝ 86 දක්වා අඩු කර ඇතැයි ගොවින් කියති.එම කිලෝ 86 ටද කැට පෝර ඇත්තේ කිලෝ 10 ක් පමණක් බව ගොවින් කියති.

සහනාධාර ක්‍රමයට ලබාදෙන පොහොර පුමාණවත් නැති නිසා පෞද්ලිගකව පොහොර මිළදි ගෙන ගොවි තැනට යෙදු නමුත් මෙි දිනවල දිස්ත්‍රික්කය පුරා පොහොර වෙළඳසල්වල පොහොර නැතැයි ගොවින් කියති.

පුරන් කුඔුරු අස්වැද්දීම සිදු කළත් ඒ සඳහා තමන්ට අධාර පොහොර හෝ සහනාධාර නැතිව තමන් අසරණයැයි ගොවින් කියති. මෙි දිනවල කුඹුරුවලට යෙදිය යුතු මඩ පොහොර නැතිවීමෙන් වගා පාළු වන බව ගොවින් කියති.

තමන්ට නොමිලයේ පොහොර අනවශ්‍ය බවත් සාධාරණ මිලකට පොහොර ලබා ගැනිමට පහසුකම් සලසන්නැයි ගොවින් ඉල්ලති.පෞද්ගලික වෙළදසල්වල තිබුණු පොහොර මේ වනවිට සැඟවීම හෝ වෙනත් කරුණක් නිසා පොහොර නැති නමුත් ඒ පිළිබඳ සොයා බලන්නටද කිසිවකු නැතැයි ගොවින් කියති.

එස්. පොදේදෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts