බගවන්තලාව, නුවරඑළිය, ඩයගම, දික්ඔයින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් මතුවෙයි

gampaha-corona

බගවන්තලාව සිරිපුර ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදනයෙන් මිය ගිය අඹු සැමි යුවලගේ නිවසේ පදිංචිව සිටි තවත් හතර දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බව බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ පසු ගිය දින හතරක කාලයක් තුලදි බගවන්තලාව සිරිපුර පදිංචි අඹු සැමි යුවලක් කොවිඩ් ආසාදනය විමෙන් මිය ගිය බවත් එහ ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් එම යුවලගේ දරුවන් ඇතුළු හතර දෙනකු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කල බවත්ය.

එම පි. සි. ආර්. පරික්ෂන වාර්ථා මත එම හතර දෙනා කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගෙන ඇති බවත් එම තත්වයන් මත එම හතර දෙනා කොවිඩ් ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යැවිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස්ද ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඔවුන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගත් නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිගේ පවුලේ තිදෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගෙන ඇති බව බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති රවි කොලින්දවෙල් මහතා පසු ගින කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවකදි කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගැනිමෙන් පසු ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත් එම පි. සි. ආර්. වාර්ථා මත එමපවුලේ තවත් තිදෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගෙන ඇති බව එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම සභාපතිවරයාගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගෙන ඇති තවත් පිරිසක් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කර ඇති බවත් එම පි. සි. ආර්. වාර්ථා මෙතෙක් ලැබි නොමැති බවත් එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 18වන දින සවස් වන විට අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 277 දෙනකු වාර්ථාවි ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයක නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම කොව්ඩ් ආසාදිතයන් අඹගමුව සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 33ක්, බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 45ක්, හගුරන්කෙත සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 21ක්, කොටගල සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 02ක්, ලිදුල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 02ක්, මස්කෙළිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 04ක්, මතුරට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 30ක්, නුවරඑළිය මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය 22ක්, නව තිස්පනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 23ක්, නුවරඑළිය සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 19ක්, රාගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 25ක්, වලපනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් 33ක්, වශයෙන් වාර්ථාවි ඇති බවත්ය.

මෙසේ අලුතින් හමුවු ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

ඩයගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ සේවය කරන වෛද්‍යවරයකු කොවිඩ් 19 ආසාදියකු ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බව කොටගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම වෛද්‍යවරයා කොටගල රොසිටා ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බවත් මෙම වෛද්‍යවරයාට කොවිඩ් 19 ආසාදනයවි ඇති බවට 18වන දින තහවුරු කර ගැනිමට හැකිවු බවත්ය.

එම තත්වයන් මත එම වෛද්‍යවරයාගේ මාස හයක් පමන වයැසැති බිලිදකු ඇතුළු හතර දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම හතර දෙනා පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

එමෙන්ම මෙම වෛද්‍යවරයාගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස්ද ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස්ද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට කටයුතු කරන බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභා කාර්යාලයේ සේවය කරන නිලධාරියකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගැනිමත් සමග එම නගර සභාවේ 12 දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටින හැටන් නගර සභා කාර්යාලයේ සේවය කරන නිලධාරියකු මෙසේ කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත්ය.

එම නිලධාරියා කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගැනිමත් සමග එම ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් නගර සභාවේ සේවකයන් 12 දෙනකු 18වන දින පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කර එම පිරිස ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවද එම නිධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

කොවිඩ් වසංගත අවදානම හේතුවෙන් හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් පාලනය කරනු ලබන මහජන පුස්ථකාල වසා දැමිමට පියවර ගත් බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ මේ වන විට කොවිඩ් අවදානම් තත්වයන් වර්ධනය විමත් සමග ප්‍රදේශයේ පාඨකයන්ගේ ආරක්ෂව සදහා හැටන් හා දික්ඔය ප්‍රදේශවල මහජන පුස්ථකාල වසා දැමිමට උපදෙස් ලබා දුන් බවත්ය.

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් නිසියාකාර පිලි පදිමින් අනවශ්‍ය ලෙස නගරයට පැමිනිමෙන් වලකින ලෙසත් නිවසින් පිටව යන සැම අවස්ථාවකදිම මුඛ ආවරණ දෙකක් පැලැදිමට කටයුතු කරන ලෙසත් ප්‍රදේශයේ සියලුම දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts