2025දී බලය ගන්න ශ්‍රීලනිප සැලසුම්

ඉදිරි මැතිවරණයවලදී ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ සමඟ සන්ධානගතව ශ්‍රීලනිපය වෙනම ඉදිරිපත් විය යුතු බවත් 2025 වන විට රටේ දේශපාලන බලය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කළ යුතු බවත් එම පක්ෂයේ නායකයන් අතරින් බහුතරයකගේ මතය බව ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක්  පැවසීය.

මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ බැසිල් රාජපක්ෂ යන පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ ජනප්‍රියත්වය වේගයෙන් අඩුවන පසුබිමක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට දේශපාලන අනාගතයක් නොමැති බවත්, ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමට සඳහා සැලසුම් කළ යුතු බවත් පක්ෂයේ ඉහළ නායකයන් සාකච්ඡා කර ඇතැයි ඔහු කීය.

ශ්‍රීලනිපය 2024 ජනාධිපතිවරණය දක්වා වසර තුනක වැඩසටහනක් සකස් කර තිබෙන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණයට වෙනම ඉදිරිපත් වීම, ශ්‍රීලනිප සමස්ත ලංකා කාරක සභාව රැස් කිරීම, ශ්‍රීලනිපයට අනුබද්ධ සංවිධාන සහ වෘත්තිය සමිතිවල ජාතික සමුළු කැඳවා නව නිලධාරීන් පත් කිරීම ආදි කටයුතු ඉදිරියේදී සැලසුම් කර ඇතැයි ඔහු කීය.

 

Related posts