ව්‍යාජ ආදායම් බලපත්‍ර සාදා මාට්ටූ වෙයි

අනුරාධපුර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ කෙටිනාමය වන නැ.නු.ප වෙනුවට (නු.ග.ප) ලෙසින් වෙනස්කර ව්‍යාජ ආදායම් බලපත්‍රය සමග නව බලපත්‍රය සකසා ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයෙකු ප්‍රාදේශිය ලේකම් රුවන් ඒකනායක මහතා විසින් සිය භාරයට ගෙන අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයට භාරදි තිබේ.

අනුරාධපුර නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කරනා ස්ථානයට සැකකාර පුද්ගලයා පැරණි ආදායම් බලපත්‍රය සමග පැමිණ මේ වසර සදහා නව ආදායම් බලපත්‍රය සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර තිබේ.

එම අංශයේ කලමනාකාර සහකාරවරියට පැරණි ආදායම් බලපත්‍රය ලබාදුන් අවස්ථාවේ එහි නැ.නු.ප යනුවෙන් සදහන් වියයුතු රබර් මුද්‍රාවේ කිසි දිනක නොදුටු නු.ග.ප යන නාමය තිබිමෙන් වහාම ඒ බව ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයාට දන්වා තිබේ.

වහාම ක්‍රියාත්මකවූ ප්‍රාදේශිය ලේකම් රුවන් ඒකනායක මහතා ඔහුට පලායාමට නොහැකි වන අන්දමට හැදුණුම්පත ඇතුළු ලේඛණ වල ඡායාරූප ලබාගන්නා ලෙස සේවිකාවට දන්වා තිබේ.

ඇය එම කටයුත්ත සිදුකර සැකකාර පුද්ගලයාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් රුවන් මහතාට භාරදි තිබේ.සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරිම් වලදි සිය පුත්‍රයා සතුව තිබෙන 325 කාණ්ඩයේ වෑන් රථයට නිකුත් කර තිබු ආදායම් බලපත්‍රය සමග 2021 බලපත්‍රය ලබාගැනීමට පැමිණි බවත් අදාල ලේඛණය ව්‍යාජ ලේඛණයක් බව තමන් නොදන්නා බවත් සැකකරු පවසා තිබේ.

අදාල ලේඛණය පරික්ෂා කිරිමේදි එහි සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයෙකු අත්සන් යොදා නු.ග.ප යනුවෙන් මුද්‍රකර තිබු බව ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා නිරික්ෂණය කර තිබේ.කූඨ ලේඛණය සැකසු පුද්ගලයා නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත යන යෙදුමට යොදන කෙටි නාමය නොදන්නා කම නිසා නු.ග.ප යනුවෙන් මුද්‍රාව සකසා ඇති බවට ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා සැකකර වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

අනතුරුව අදාල සැකකාර පුද්ගලයා අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයට බාරදීමට ප්‍රාදේශිය ලේකම් රුවන් ඒකනායක මහතා කටයුතු කර තිබෙන අතර කොටස් එකලැස්කර සැකසු වෑන් රථයකට ව්‍යාජ ලේඛණයක් කිසිවෙකු විසින් සකසන්නට ඇති බවට පොලිසිය සැකපහළ කරයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක ගජසිංහ මහතා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් පරික්ෂණ සිදුකරති.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts