ෆේස්බුක් සහ ගූගල් කේතයට යටත් නොවීමට නීතියක්

googlefacebook

ගූගල් සහ ෆේස්බුක් ඔවුන්ගේ වේදිකාවල ප්‍රවෘත්ති අන්තර්ගතයන් සඳහා මුදල් ගෙවීම අරමුණු කරගත් ඕස්ට්‍රේලියාව ලොව ප්‍රථම නීතියක් සම්මත කර තිබේ.

පසුගිය සතියේ ෆේස්බුක් විසින් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට සියලු ප්‍රවෘත්ති අන්තර්ගතය අවහිර කළ නමුත් රජය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු මේ සතියේ සිය තීරණය වෙනස් කළේය.

එම සාකච්ඡාවලින් පසුව, ෆේස්බුක් සහ ගූගල් කේතයට යටත් නොවීමට ඉඩ සලසන නව සංශෝධන සමඟ නීතිය සම්මත විය.

ඔස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාගාරික ජොෂ් ෆ්‍රයිඩන්බර්ග් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා  සිටියෙ සංශෝධිත ව්‍යවස්ථාව මීට පෙර සෙනෙට් සභාව හරහා ගිය පසු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ දී සම්මත විය.

ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමැතිය ලබාදුන් මෙම නීතිය ප්‍රකාරව, එරට ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය ව්‍යාපාර විසින් ජනනය කරන අන්තර්ගතයන් සඳහා සෑහෙන ආදායමක් ඔවුන් වෙත ලබාදෙන බවට සහතික වනු ඇති බවයි.

සරලා සමන්මලී

Related posts