මධ්‍යම කදුකරයේ දිය ඇලි ශක්‍රියවේ

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට මෙම දිනවල පවතින අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මේ වන විට මධ්‍යම කදුකරයේ දිය ඇලි  තුනක් ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

එම තත්වයන් මත ඩෙවන්, ශා/ කේලායාර්, දියගල යන දිය ඇලි තුන අධික වැසි මධ්‍යයේ ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇති අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts