මුහුදුක් නැතිව රුවල් ඔරුවක් ගෙදරම තියා ගනිමු

ruwaloru

ඉවතලන දැව කොටස් එක් කරගනිමින් හරි අපුරු නිර්මාන සිදු කරන කලා කරුවෙක්  අපට හමු වුහ.

ඒ ගාල්ල,දික්කුඹුරේ,කොටිගලවත්තේ,අජන්ත ගම්මන්පිළ මහතාය.

හෙතෙම සකස් කරන්නේ රුවල් නැව්වල ආකෘතින්ය. මේ රුවල්නැව් විසිතුරු භාණ්ඩයක් ලෙස තම වාහනයේ,නිවසේ,තම කාර්යාලයේ නැති නම් බිත්තියේ බිත්ති සැරසිල්ලක් ලෙස  සවි කරන්නට ද හැකි පරදි අගනා වු මෙම නිර්මාන, බරින් අඩු සැහැල්ලු ලීයෙන් සකස්කර ඇත.

අගල් හය දහය 12 අඩි එක හමාර අඩි දෙක ආදි විවිධ ප්‍රමාණයෙන් මෙම රුවල් ඔරු සකස්කර ඇත.දහවලට එක් ආකාරයනට දිස්වන මේ රුවල් ඔරු රාත්‍රි යේ දී වෙනත් ආකාරයට දැකිය හැකි අමුතුම කාල නිර්මානයකි.

එය මේසයක් මත තබන්නට ද නැති නම් තම වාහනයේ ඉදිරිපස ලස්සනට තබා ගන්නටද නැතිනම් කාර්යාල කාමරයේ හෝ නිදන කාමරයේ හෝ ඉස්තෝපුවේ හෝ ආලින්දයේ හෝ වෙත ඕනෑම තැනක සවිකර ගන්නට ද අලවා ගන්නට තැනිනම් ඔබට සිරි පරිදි සකස් කර ගන්නට හැකි නැති නම් ස්ථානගත කරගන්නට හැකි පරිදි මෙම අගනා රුවල් ඔරු සකස් කර ඇත.

විවිධ ප්‍රමාණයෙන් හැඩියෙන් ගතසිත සුපහන්කරන නින්නා ද කරවන මේ රුවල්ඔරු විනෝදාංශයක් වශයෙන්,සිදු කරන බව ඔහු පවසයි. විවිධ හැඬ තලයෙන් හා විවිධ බර ප්‍රමාණයනේ යුතුව, මෙම අගනා රුවල් ඔරු ඔබටද ලබා ගත හැකිය.

ගාල්ල,ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සේවය කරන අජන්ත ගම්මන්පිල මහතා සත්තකින්ම තවත් නිර්මාණ රැසක් ඉදිරියේ දි සකස් කරන්නට කටයුතු යොදා ඇත. ඒ විශාලම වු රුවල් ඔරුවකි. මේ කලා කරුවාගේ කලා කටයුතුවලට  අපි සුභ පතමු.

සටහන හා ඡායාරුප – බෝගහගොඩ : ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ නිමල්

Related posts