පානිය ජල පහසුකම් නොමැතිව දුක්විදින අපේ ජනතාව

water

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ දරවල ප්‍රදේශයේ නිවාස හිමියන්ට නිසි ලෙස පානිය ජල පහසුකම් නොමැති විමෙන් එම ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ මෙම ප්‍රදේශයේ පවුල් 300ක් පමන ජිවත් වන බවත් තමන්ට නිසි ලෙස පානිය ජල පහසුකම් නොමැතිවිමෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තමන්ට නිසි ලෙස ජල පහසුකම් නොමැතිවිමෙන් පානිය ජලය ගෙන ඒමට විවිධ ස්ථානවලට යාමට සිදුව ඇති බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ බලධාරින් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගත් බවද එම පිරිස් පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිකදි අදහස් දැක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ දරවල පවුල් 300යක් සදහා අවශ්‍ය පානිය ජල පහසුකම් ලබා දිම පිලිබදව ජල මණ්ඩලයේ හැටන් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සමග සකච්චා කර ඇති බවත් ඒ අනුව කඩිනමින් එම ජල ප්‍රශ්නයට විසදුම් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts