අභිමානවත් 158 වන පොලිස් විරුදින සැමරුම

158 වන පොලිස් විරුදින සැමරුම් උත්සවය ඊයේ (20) පැවැත්විය.

1866 සැප්තැම්බර් 03 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ව්‍යවස්ථාපිතව පිහිටුවන ලද අතර පොලිස් විරුවන් සැමරීමට දිනයක් නම් කෙරෙන්නේ එයින් වසර 115කට පසුවයි.

වසංගත මැඩලීම,අපරාධ වැළැක්වීම, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීම ,රිය අනතුරු අවමකීරීමට , සමාජ දුසිරිත් මර්ධනය කර, නීතිය – සාමය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් පොලීසිය සිදුකරන මෙහෙය අනුපමේයයි.

යහපත් සමාජයක් බිහිකරන්නට තම දිවි කැප කළ අමරණීය පොලිස් විරුවනි, අපි ඔබ ගෞරවාන්විතව සදානුස්මරණය කරන්නෙමු.

 

 

Related posts