කොරෝනා උවදුර වළක්වාලීමට රතන සූත්‍ර දේශනයක්

පවතින කොරෝනා වසංගතයෙන් රටවැසියන්ට උවදුරු විම වළක්වා ලිමත් සෙත් ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරිම අරමුණු කරගෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ සියළු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයන්හි පවත්වන්නට යෙදෙන“රතන සුත්‍රය ඇතුළු සෙත්පිරිත් දේශනය“ එළඹෙන19 වැනිදා පස්වරු 3 සිට  පැවත්විමට කටයුතු යොදා ඇත.

සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය විසින් මේ සඳහා අනුශාසකත්වය ලබා දෙන අතර, මෙය සමගාමිව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පොලිස් ස්ථානයන් හිද රතන සුත්‍ර දේශනය සිදු වේ.

බෝගහගොඩ –  ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts