ගෘහස්ථ කම්කරුවන් හා අවිධිමත් කම්කරුවන්ගේ මැයි පෙළපාලිය

ලෝක කම්කරු දිනය නිමිති කර ගෙන ගෘහස්ථ කම්කරුවන් හා අවිධිමත් කම්කරුවන් විසින් පවත්වන ලද මැයි පෙළපාලියක් 01වන දින හැටන් නගරයේදි පවත්වන ලදි.

ගෘහස්ථ කම්කරු අයිතිවාසිකම් නිති ගත කරනු හා ජන මතයට හිස නමනු ආණ්ඩුව ගෙදර යනු යන තේමාව යටතේ ප්‍රොටෙක්ට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම මැයි දින පෙළපාලිය හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියෙන් ආරම්භ කර හැටන් නගරය දක්වා ගමන් කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts