තෛයිපොංගල් උත්සවයට ජනතාව සුදානමින්

හිංදු භක්තිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආගමික උත්සවයක් වන තෛයිපොංගල් උත්සවය මෙවර උත්කර්ෂවත් ලෙස සැමරිම සදහා වතු කරයේ ජනතාවද මේ වන විට සුදානම් වෙමින් සිටිති.

නව වසරේ හිරු දෙවියන් නැමදිම හෙවත් තෛයි පොංගල් උත්සවය 14වන දිනට යෙදි ඇති අතර එම තෛයි පොංගල් උත්සවය උත්කර්ෂවත් ලෙස සැමරිම සදහාත් කෝවිල්වල පුද පුජා පැවැත්විම සදහාත් වතු කරයේ ජනතාව සුදානම්වන අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

 

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts