සමස්ථ මහා වැඩ වර්ජනයට වෙළදසැලුත් වසා දැමේ

වෘත්තිය සමිති විසින් ආරම්භ කර ඇති සමස්ථ මහා වැඩ වර්ජනයට සහය දිම සදහා හැටන් නගරයේ සියලුම වෙළද සැල් 28වන දින වසා දැමිමට එම වෙළදුන් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලදවිමසිමකදි අදහස් දැක්වු නගරයේ වෙළදුන් කීප දෙනකුම පවසන ලද්දේ වෘත්තිය සමිති මෙම රජයට එරෙහිව ආරම්භකර ඇති සංකේත වැඩ වර්ජනයට සහය දීම සදහා තමන් වෙළදසැල් වසා දැමිමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙම වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් හැටන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයද වසා දමා තිබු අතර ලංගම හා පුද්ගලික බස් රථ වෙනදා මෙන් ධාවනයට එක් කර තිබුනද එම බස් රථවල ගමන් කරන  මගින්ගේ දැඩි අඩුවක් දක්නට හැක.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts