ස්වෙච්ඡාවෙන්ම එන්නත්කරණ කටයුතු සම්පාදනය කළ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකුට එන්නත නොලැබෙයි

වයස අවුරුදු හැට ඉක්මවූවන්ට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරන එන්නත ලබාදිමේ වැඩසටහන සදහා අවශ්‍ය සියළුම කටයුතු ස්වෙච්ඡාවෙන් සම්පාදනය කළ මිහින්තලය ප්‍රාදේශයේ සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකුට එන්නත නොලැබිමේ පුවතක් මිහින්තලය අඹතලාගමින් අනාවරණය විය.

මිහින්තලය ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී අනිල් පුෂ්පානන්ද මහතාගේ නම එන්නත් කරන ලයිස්තුවට එක්නොවීම නිසා ඒ මහතා එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වි ගොස් තිබේ.

අදාල වයස් සීමාව සපුරා ඇති මන්ත්‍රීවරයා එන්නත් කරණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියළුම කටයුතු ස්වෙච්ඡාවෙන්ම සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

කැලෑ වැවි තිබුණු ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ලේ අවට කැලෑව කපා ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල ශුද්ධ පවිත්‍රකර නිලධාරින්ට හා එන්නත් ලාභින්ට අසුන් ගැනීමට පුටු මේස තබා ගොඩනැගිල්ල පිටතින් තවත් ආවරණයක් සැකසීමට හිටපු මන්ත්‍රී අනිල් පුෂ්පානන්ද මහතා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කර තිබේ.

එන්නත් කරනය ආරම්භවීමෙන් පසුව ඒ මහතා එන්නත ලබාගැනීම සදහා අදාල ස්ථානයට පැමිණ ඇතත් ඔහුට එන්නත ලබාගැනීමට නාම ලේඛණයේ නම නැති බව සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරින් පැවසීම නිසා ඒ මහතා එම ස්ථානයෙන් නික්ම ගොස් තිබේ.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසූරිය

Related posts