සේවිකාවට දුන් හාදුවක් නිසා බිරිද නිවසින් යයි

hadda

සිය කාර්යාලයේ සේවිකාවකට කේක් කවන අයුරු හා ඔහු ඇයට හාදුවක් දෙන අයුරු ඡායාරූප දැක එයින් උරණව සිය සැමියාටද නොදන්වා ඔහුගේ මෑණියන්ටද මේ වගේ අශීලාචාර පුතකු හැදුවාට දෙස් දෙවොල් තියා සිය බිරිද  නිවස ගොස් තිබුණි.

කාර්යාලයේ සිටින පිරිස සහෝදර සහෝදරියෝ මෙන් ලෙංගතු හෙයින් සේවිකාව සිය උපන්දින සාදය කාර්යාලයේදී ගෙන තිබේ.

සුබ පැතුම් මධ්‍යයේ කාර්යාලයේදී කැපුණු කේක් ගෙඩියේ කෑලි සිය සහෝදර සේවක සේවිකාවන්ට කවන අතර තුර ඔවුන් ඇයට සුබ පැතුවේ උණුසුම් හාදු වැස්සකිනි.

සිය සහෝදර සේවක, සේවිකාවන් විනෝදාස්වාදයක් ලබා ගැනීමට මේ කළ දෙයින් දැන් තමා වැටී ඇත්තේ ලොකු අමාරුවක බව දැනගත් ඔහු බිරිය ගෙන්වා ගැනීමට අපමණ මහන්සියක් ගෙන තිබේ.

Related posts