පරිසර දූෂණය අඩුවී කොළඹට ශ්‍රී පාදය පෙනෙයි

sripadaya

කොළඹ  ප්‍රදේශ කිහිපයකට මේ දිනවල ශ්‍රීපාදස්ථානය දර්ශනය වන අයුරු බොහෝ දෙනෙකු ඡායාරූප ගත කර තිබේ.

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් බොහෝ කර්මාන්ත ශාලා ක්‍රීයාත්මක නොවිමත්, වාහන ගමනය සීමා වීමත් හේතුවෙන් පරිසර දූෂණය අඩුවී තිබේ.

මේ අනුව වාතයේ දූවිලි අංශු ප්‍ර්‍රමාණය අඩුවී වායු ගුණාත්මක බවද ඉහළ ගොස් තිබේ. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය ඒ බව සනාථ කර තිබේ.

වායු දූෂණය අඩුවීම හේතුවෙන් මෙසේ කොළඹට ශ්‍රීපාදස්ථානය දිස්වන බව බොහෝ දෙනෙකු සඳහන් කරයි.

 

Related posts