ගොවීන් පිරිසකට ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව අසරණ වෙයි

සීමා සහිත කවුඩුල්ල සමුපකාර සමිතියේ ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ ඉකුත් 2018 කන්නයේ සහ ඉන් පෙර ගොවීන්වෙත ලබා දුන් වගා ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ ගොවීන් ට නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් පිට පිටම කන්න කිහිපයක් විවිධ ව්‍යසනවලට ගොදුරු වීම නිසා මෙසේ ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ බවත් දන්වමින් කවුඩුලුවැව ව්‍යාපාරයේ ගොවීන් පිරිසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

ගොවි ණය සහන ලබා ගැනීමේ එකමුතුව විසින් වී වගාව සඳහා ලබාගත් ණය ගෙවීම කල් පසු වීම නිසා පැනනැගී ඇති  ගැටලුව සම්බන්ධවයි යන ලිපි ශීර්ෂයෙන් මෙම ලිපිය යොමු කර තිබේ.

ඉකුත් 2018 වසරේ සහ ඉන් පෙර ලබා ගත් රුපියල් ලක්ෂයේ හාඊට වැඩි වගා ණය මෙසේ ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ ගොවීන් වෙත කවුඩුල්ල විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය විසින් නඩු පැවරීමට කටෞතු කර ඇති බවත් වගා ණයට අධික පොලියක් එකතු කර තිබීමත් කඳ දෙකක් කීඩෑ උවදුර නිසා ගොවියාට වගා ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

තවත් කන්නයක් පසුගිය යහපාලන රජය ගොවීයාගේ වීවලට සාධාරණ මිලක් නොදුන් බවද ජල හිගය නිසා බෙත්ම වැඩ කිරීමට කන්නයක් සිදු වූ බවද පවසන ගොවීන් ඉල්ලා සිටින්නේ තමන්ගේ වගා ණය ගෙවා දැමීමට සහන කාලයක් ලබා දෙන ලෙසයි.පොලිය අඩු කර එම සහන කාලා ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව කවුඩුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සභාපති ඩබ්.පී.සරත් මහතාගෙන් අපි විමසීමක් කළෙමු.

“2018 ඉදලා කන්න ගණනාවක් වගා ණය ගෙවන්නේ නැතුව මගහැරිය ගොවීන්ට අපි තීරකය තියලා මාස 06ක සහන කාලයක් දෙන්න කටයුතු කළා.නමුත් සමහර ගොවීන් මේ ණය නොගෙවා ඉන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ.අපිත් ණය ගන්නේ බැංකු සංගමයෙන්.

ඒ ණය ගිවියාට දීලා සියයට 02ක් වගේ සුළු ලාභයක් ලබන්නේ සමුපකාරය පවත්වා ගෙන යන්න.නමුත් ගොවීන් ණය ගෙවීම් පැහැර හරිනවා නම් අපට සිද්ධ වෙනවා නඩු මගට යන්න.” යැයි ද ඒ මහතා වඩි දුරටත් කීය.

ඊෂා  මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts