මේජර් ජනරාල් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණය දුන් තීන්දුව

වෙස්ට්මිනිස්ටර් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තමන්ට සම්බන්ධයෙන් ලබාදුන් තීන්දුවට තීන්දුවට එරෙහිව ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ හිටපු අමාත්‍ය උපදේශක (ආරක්ෂක) මේජර් ජෙනරාල් ප්‍රියංකාර ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් විසින් එක්සත් රාජධානියේ මහාධිකරණය වෙත කරන ලද අභියාචනයට ඊයේ (මාර්තු 19) අවසර ලැබුණි.

මහාධිකරණය විසින් ලබා දුන් තීන්දුව අනුව මේජර් ජනරාල් ප්‍රියන්ක ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව 2019 දෙසැම්බර් 6 වන දින වෙස්ට්මිනිස්ටර් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඔහුට එරෙහිව ලබාදුන් තීන්දුව අවලංගු කර ඉඑින් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කර ලදී.

2018 පෙබරවාරි 4 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතා පැවැත්වූ එල්ටීටීඊ හිතවාදී උද්ඝෝකයිනට අභිනයින් තර්ජනය කළ බවට එල්.ටී.ටී.ඊ. හිතවාදීන් විසින් මෙම නඩුව වෙස්ට්මිනිස්ටර් අධිකරණයේ පනවනු ලැබීය.

Related posts