හැටන් ලංගම ඩිපෝවට වාර්ථාගත ආදායමක්

තෛයි පොංගල් උත්සවයත් සමග පැමිනි සති අන්තයේ දින 04ක් තුලදි හැටන් ලංගම ඩිපෝවට රුපියල් ලක්ෂ 120ක වාර්ථාගත ආදායමක් ලැබි ඇති බව එම ඩිපෝවේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ පසු ගිය 14 සිට 17වන දින දක්වා මෙම ඩිපෝවේ බස් රථවල මගි ප්‍රවාහන කටයුතු වලින් මෙම ආදායම ලබා ගැනිමට හැකිවු බවත්ය.

මෙයින්ද වැඩිම ආදායමක් රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට  දුම්රියෙන් ශ්‍රිපාදය වන්දනා කිරිම සදහා පැමිනි වන්දනාකරුවන් හැටන් නල්ලතන්නිය අත.ර ප්‍රවාහනය කිරිමෙන් ලැබි ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts