අහංගමදී තවත් ගෑස් සිලින්ඩරයක් පිපිරේයි

gas

අහංගම පොලිස් වසමේ හෝටලයක ගෑස් සිලින්ඩරයට සවිකර ඇති බටය පුපුරා ගොස් ගෑස් කාන්දුවක් සිදුවීමේන් ගෑස් සිලින්ඩරයක් පුපුරා ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම විශාල ශබ්දයක් ඇසුණු බව ප්‍රදේශවාසින් කියා සිටියි.

මෙම ගෑස් සිලින්ඩරය හෝටලයේ මුළුතැන්ගෙට පිටතින් සවිකර තිබු බවටයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධියෙන් ජීවිත හෝ දේපළ හානි කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.

Related posts