ආර්ථිකය කඩා වැටීමට පෙර තීරණ වහා හරවන්න

corona

ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ අප්‍රිකානු රටවලට පනවා ඇති සංචාරක තහනම දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපති සිරිල් රමපෝසා හෙළා දැක තිබෙනවා.

වෛරස් ප්‍රභේදයක් පදනම් කර ගනිමින් අප්‍රිකාවට එරෙහිව සංචාරක තහනම් පැනවීමේ කිසිඳු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති බව හා ඒ ඔස්සේ අප්‍රිකාව අසාධාරණයට හා වෙනස්කම්වලට මුහුණ දෙමින් සිටින බවත් දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

අප්‍රිකානු කලාපයේ ආර්ථිකය කඩා වැටීමට පෙර සිය තීරණ යළි හරවන ලෙසයි දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපති සිරිල් රමපෝසා ලෝක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

 

Related posts