ඇත්ත පොල් කට්ටෙන් වහලා, කොරෝනා පාලනය කරන්න බැහැ

ravi kumudesh

සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණඩලයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට තහංචි පනවලා. කොරෝනා වසංගතයේ සැබෑව සහ වසංගත පාලනයේ අඩුපාඩු සැඟවීමට උත්සාහ දරමින් සිටිනවා.

අනේකවිධ ගැටළු සහ අවශ්‍යතා රැසක් තිබියදී බිම් මට්ටමේ සිට අතිශය කැපවීමෙන් කටයුතු කරන සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයේ වුවමණාවන් පිළිබඳ සොයා බැලීම සහ එකී උවමනාවන් සලසා දීම වෙනුවට, අඩුම තරමින් ඒවාට ඇහුම්කන් දීම සඳහා සාකච්චාවක් පවා සිදු නොකර, මෙවන් තහංචි පැනවීම මඟින් සේවාවේ බරපතල අතෘප්තිකර තත්වයක් ගොඩනැඟීම නොවැළැක්විය හැකිය.

මෙතෙක් කිනම් අඩුපාඩු මධ්‍යයේ වුවද සිය වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටු කරමින් සිටින සෞඛ්‍ය කාර්යමණඩලය, පරිපාලනය සමග කෙතරම් ගැටළු පැවතියද, වර්ජන තර්ජනයක් පවා සිදු නොකොට සේවය සැපයීම “දරමිටිවලට බැඳීමට” හේතුවක් කරගතහොත්, ඉදිරියේදී සියල්ල පසෙකලා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත අවතීර්ණ වීමට සිදු වන බවද අවධාරණය කරමු.

අතිශය විශාල වරප්‍රසාද රැසක් ලබමින් මහජන බදු මුදලින් යැපෙන සෞඛ්‍ය පරිපාලනයේ වැරදි පෙන්වා දීම මහජනතාවගේ අයිතියක් බවත්, ඊට නිලධාරීන් වගවියයුතු බවත් අප අවධාරණය කරන අතර, නිවැරදිව වැඩ කරන නිලධාරීන් කිසිසේත්ම ඊට බිය නොවන බවත් පෙන්වා දෙමු.

රවී කුමුදේශ්

Related posts