ඉදිරියේදී අහිමි වන පාන්, බනිස්

බේකරි නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තිරිගු පිටි, බටර්, මාගරින් සහ පාම් ඔයිල් වැනි අමුද්‍රව්‍ය හිග වීම නිසා බේකරි හිමියන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව සමස්ථ ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් අමුද්‍රව්‍ය ආනනයන නොකරීම ඊට හේතුව බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව බේකරි ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු තවත් මාසයක් හෝ ඉදිරියට ගෙනයාම දුෂ්කර බව ඔවුන් තව දුරටත් පැහැදිළි කළා.

Related posts