ඉදිරියේදී භූමිතෙල් වලට වෙන දේ

bumithel

භූමිතෙල් සැපයීම ඉදිරියේදී සීමා කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචක විජේසේකර මහතා පැවසීය.

ඉදිරියේදී භූමිතෙල් නිකුත් කරන්නේ ධීවර කටයුතු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක්  බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Related posts