ඉන්දුනීසියාව ආසන්නයේ භූ චලනයක්

earthque

ඉන්දුනීසියාවේ බටහිර සුමාත්‍රා දූපත් ආසන්නයේ රික්ටර් මාපාංක 6.2ක ප්‍රබලත්වයකින් යුත් භූ චලනයක් සිදුව ඇත.

මෙම භූ කම්පනය අද උදෑසන සිදුව ඇති අතර ඉන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නොමැති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

Related posts