එළවළු වැස්සක්

elawalu-thoga

මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 ට විවෘත කිරීමට තිබූ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය එළවළු තොග විශාල වශයෙන් ලැබීමත් සමග පෙරේදා (07දා) රාත්‍රී 10.00ට විවෘත කොට ඒවා අලෙවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දීමට පොලිසිය හා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරණ භාරය පියවර ගත්තේය.

දිවයිනේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඊයේ (08දා) සහ අද (09දා) විවෘත කර තැබීමට රජය අවසරය ලබාදී තිබිණි. එහෙත් 07 දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමට තීරණය කොට තිබිණි.

රාත්‍රී 7.00 පසු වනවාත් සමග දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් එළවළු පුරවාගත් ලොරි රථ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටින ආකාරය දැක ගැනීමට හැකිවිය.

Related posts