කථානායකවරයාට ලිපියක්

kathanayake

පසුගිය සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ ඇති වූ මතභේදකාරී තත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීම මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්‍රිවරයා මූලාසනයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කථානායකවරයාට ලිපියක් යොමුකර තිබුණා.

Related posts