කාසල්රි ජල මට්ටම ඉහළට

kasalre

කාසල්රි ජලාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට පවතින වැසි හේතුවෙන් එම ජලාශයේ ජල මට්ටම මේ වන විට සිග්‍රයෙන් ඉහල යමින් පවතින බව එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම ජලාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සදහා මේ වන විට විටින් විට පවතින තත්වයන් මත ජලාශයේ ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් ඉහල යමින් පවතින බවත් එම තත්වයන් මත මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම මේ විට පිටාර මට්ටමට වඩා අඩි 32.07ක් පහලින් පවතින බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts