කැස්බෑව ඉන්ධන පිරවුම්හලේ බහින්බස්වූ තිදෙනකු අත්අඩංගුවට

aresst

කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාරේ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ හිමිකරුවන් සහ පාරිභෝගිකයන් අතර ඇතිවූ බහින්බස් දුරදිග යාමෙන් පසු පුද්ගලයින් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කැස්බෑව පොලීසිය කියයි.

ඉන්ධන හලේ පොම්පකරුවන්ට හිමිකරුවන්ට සහ ගැටුමට සම්බන්ධ පිරිස තුවාල සිදු වුවත් කිසිදු අයෙක් එම අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් වූයේ නැති බවද පොලීසිය සඳහන් කළේය.

ඩීසල් ඉවර වී ඇති බවට ඉන්ධනහල් හිමිකරු සිටි පිරිසට දැනුම් දීමත් සමඟම  ඇතිවූ බහින් බස් වීම දුරදිග යාමෙන් පසුව එහි සිටි පුද්ගලයකු හා හිමිකරු අතර ඇති වූ ගැටුම ට පැමිණ සිටි අය මැදිහත් වීමෙන් ගැටුම වර්ධනය වී එකම ගාලගෝට්ටියක් වූ බව සිද්ධිය දුටුවෝ කියති.

Related posts