කිරි පිටි, එළවලු මිල අධික ලෙස ඉහළ ගියත් මිලදී ගැනීමට නොහැකි තත්වයක්

elawalu aya yanna giya makila

කිරි පිටි මිල ඉහළ ගියද එසේ ඉහළ ගිය මිලට හෝ හැටන් ප්‍රදේශයේ නිසි ලෙස කිරි පිටි ලබා ගැනිමට නොහැකි විමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ කිරි පිටි ඉහල ගියද නැවත මෙම ප්‍රදේශය තුල දැඩි කිරි පිටි හිගයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තම දරුවන්ට ලබා දිමට හෝ කිරි පිටි පැකට්ටුවක් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගවි ඇති බවත්ය.

කිරි පිටි පැකට්ටුවක් ලබා ගැනිම සදහා තමන්ට වෙලද සැල් ගානේ යාමට සිදුව ඇති බවත් එහෙත් කිරි පිටි ලබා ගැනිමට නොහැකි බවත් බොහෝ වෙලද සැල්වල කිරි පිටි රාක්ක හිස්ව හෝ වෙනත් දේ අසුරා ඇති අයුරු දක්නට හැකි බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන නගරයේ වෙලදුන් කිප දෙනකුම පවසනුයේ කිරි පිටි තොග නිසි ලෙස නොලැබෙන බැවින් මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත සමහර අවස්ථාවලදි පාරිභෝගිකයන් තමන්ට බැනවදින බවත්ය.

ඩොලර් නොමැති විමේ ප්‍රශ්නය මත කිරි පිටි නිසි ලෙස ආනනය කිරිමට නොහැකි විමෙන් ඉල්ලුමට සරිලන ලෙස කිරි පිටි නිස්පාදනයක් නොවන බැවින් මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බව කිරි පිටි බේදා හැරිමේ නියෝජිතයන් පවසන බවද එම වෙලදුන් තව දුරටත් පවසන ලදි.

එළවලු මිල තව දුරටත් අධික ලෙස ඉහළට

එලවලු මිල තව දුරටත් අධික ලෙස ඉහල යාමත් සමග තමන්ට එලවලු කැමට නොහැකි තත්වයක් උදාවි ඇති බව ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මේ වන විට හැටන් හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වල එලවලු මිල සිග්‍රයෙන් ඉහල ගොස් ඇති අතර මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශයේ බෝචි ක්‍රිලෝව රුපියල් 420ත් 460ත්, කැරට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 380ත් 440ත්, වම්බටු ක්‍රිලෝව 320ත් 240ත්, ලික්ස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 380ත් 400ත්, ගෙඩි ගෝවා ක්‍රිලෝව රුපියල් 360ත් 380ත්, බිට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 280ත් 300ත්, මාළු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 700ත් 750ත්, අමු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 800ත් 850ත්, තක්කාලි ක්‍රිලෝව රුපියල් 500ත් 550ත්,අතර මිලකට අලෙවිවනු ඇත.

මෙසේ එලවලු මිල ඉහල යාමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන්ට එලවලු කැමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු නගරයේ එලවලු වෙලදුන් පවසනුයේ මේ වන විට එලවලු තොග නිසි ලෙස නොලැබෙන බවත් ලැබෙන එලවලු තොගද අධික මිලකින් යුක්තවිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත්ය.

නත්තල් දින කිට්ටුවන විට එලවලු මිල මෙයටත් වඩා ඉහල යාමේ අවදානමක් පවතින බවද එම වෙලදුන් තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts