කුකුල් මස් ක්‍රිලෝව 1450යි බිත්තරයක් 45යි

kukul

කුකුල් මස් හා බිත්තර මිල තව දුරටත් ඉහල යාමත් සමග පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ වන විට කුකුල් මස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 1400ත් 1450ත් අතර මිලකටත් බිත්තරයක් රුපියල් 43ත් 45ත් අතර මිලකට අලෙවි වනු ඇත.

මෙම තත්වයන් මත තමන්ට කුකල් මස් බිත්තර මිලට ගෙන කැමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බව බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි අදහස් දක්වන කුකුල් මස් හා බිත්තර වෙළදුන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ කුකුල් කෑම මිල දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග මේ වනවිට කුකුල් මස් හා බිත්තර මිල දැඩි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත තම වෙළදාම්ද දැඩි ලෙස පහල බැස ඇති බවත් එම තත්වයන් මත තමන්ද දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts