කොරෝනා වැලඳීමෙන් පසු යම් කාලයක් යනතුරු ලිංගික බෙලහීනතාවය

corona-sex

කොරෝනා මර්දනය එන්නත් ලබා ගැනීම හේතුවෙන් විවිධ අතුරු ආබාධ තත්ත්වයන් ඇති වන බවට පැතිර යන කටකතා මිත්‍යාවන් බවත් ඒවායේ කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බවත් ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාතනයේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා සඳහන් කරයි.

කොරෝනා වැලඳීමෙන් පසු යම් කාලයක් යනතුරු ලිංගික බෙලහීනතාවය ඇතිවිය හැකි නමුත් එය දිගුකාලීන තත්ත්වයක් නොවන බවද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේය.

Related posts