කොලොන්නාවේ තෙල් බෙදා හැරීම නවතී

oil

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීති ගත සංස්ථාවේ කොලොන්නාව තොග ගබඩාවෙන් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කර තිබෙනවා. ටෝකන් පත් නිකුත් කළ පුද්ගලයින්ට ඉන්ධන බෙදා හැරීම ජුලි මස 10 වනදායින් පසුව ආරම්භ කරන බැවින් එතෙක් පෝලිම්වල රැදී නොසිටින්නැයි ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්ද කළා. මුතුරාජවෙල පර්යන්තයෙන් ඉන්ධන නිකුත් කරණු ලබන්නේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සදහන් පමණක් බවයි එහි උසස් නිලධාරියෙකු සදහන් කළේ.

මේ අතර ඉන්ධන ලබාගැනීමට තවදුරටත් පෝලිම්වල රැදී නොසිටින ලෙස ලංකා ඛණිජ තෙල් ටැංකි රථහිමියන්ගේ සංගමය ද ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Related posts