ගෑස්,කිරිපිටි,භූමිතෙල් පෝළිම් මදිවාට දිවි කරදර

diviyan

දික්ඔය වනරාජ දියසිරි ගම ප්‍රදේශවල සැරි සරන දිවියන් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි බියකට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශවල බොහෝ පිරිසක් පවසනුයේ මෙම ප්‍රදේශයන් තුල සැරි සරන දිවියන් දෙදෙනකු හේතුවෙන් තමන් මේවන විට දැඩි බියකට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම දිවියන් දෙදෙනා රාත්‍රි කාලයේදි මෙම ප්‍රදේශයන්තුල සැරි සරන බවත් මේ වන විටත් තම නිවෙස්වල ඇති කරන කුකුලන් සුනඛයන් හිටි හැටියේ අතුරු දහන් වන බවද ඔවුන් පවසති.

මෙසේ අතුරු දහන්වන එම සතුන් මෙම දිවියන් විසින් රැගෙන යනු ඇතැයි සැක කරන බවත් මෙම දිවියන් මෙසේ තම ප්‍රදේශ තුල සැරි සැරිමත් සමග රාත්‍රි කාලයේ හදිසියකට හෝ නිවසින් එලියට බැසිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts