ගෑස් සමාගම් පාරිභෝගිකයා රවටයි

litrogas

මෑතක දී වෙළදපොළට හඳුන්වා දුන් ලීටර් 18 ප්‍රමාණයේ ගෑස් සිලින්ඩරයේ රසායනික සංයුතිය වෙනස් කර වඩාත් කාර්යක්ෂම කර ඇතැයි ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමෙන් පවසන නමුත් පැරණි සිිලින්ඩරයේත් නව සිලින්ඩරයේත් ඇත්තේ එකම සංයුතියක් බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කරවන ලද රසායනාගාර පරික්ෂාවකින් හෙළි වූ බව එම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

කිලෝ ග්‍රෑ 12.5 ක බරින් යුතුව තිබු ගෑස් සිළින්ඩරයේ බියුටේන් සියයට 80 ක් ද ප්‍රොපේන් සියයට විස්සක් ද පැවැති බවත් ලීටර් 18 ක් ලෙසින් හඳුන්වා දුන් නව සිලින්ඩරයේ බියුටේන් සියයට පණහක් හා 60 ක් අතර ද ප්‍රොපේන් සියයට 40 හා 50 අතර ද පවතින බව එම සමාගම පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට දැනුම් දුන් නමුත් මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය පර්යේෂණාගාරයක දී සිදුකළ පරික්ෂාවකින් හෙළි වූයේ පෙර සිලින්ඩරයේ මෙන්ම නව සිලින්ඩරයේ ද ගෑස්වල සංයුතිය පවතින්නේ බියුටේන් සියයට 50 හා ප්‍රොපේන් සියයට 50 වශයෙන් යැයි ද ගුණවර්ධන මහතා කීය

ඔවුන් දැන්වීම් හරහා ද මෙම තොරතුර ජනතාව අතරට යවා ඇති බවත් එයින් පාරිභොගිකයා රවට ඇති බවත් කී ගුණවර්ධන මහතා මේ සම්බන්ධව එම සමාගමට නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව ද පවසයි.

Related posts