කුලී හමුදාව මැරුම්කයි

che

යුක්රේන ජනාධිපති  ඝාතනයට පැමිණි කුලී හමුදාව  වන චෙච්නියානු විශේෂ බලකා සෙබළුන් කණ්ඩායමක් මරා දමමින් රුසියානු හමුදාවන්ට විශාල හානියක් සිදු කිරීමට යුක්රේන හමුදාවෝ සමත් වූහ.

චෙක් ජනරජයේ නායක රම්සාන් කදිරොව් පසුගියදා පැවසුවේ 12000 ක තම චෙච්නියානු සටන් කාමීන් රුසියානු හමුදා සමග එකතු වී යුක්රේන හමුදාවන්ට එරෙහිව යුද වැදීමට සුදානම් බවයි.

චෙච්නියා විශේෂ බළකා කණ්ඩායමක් ඔවුන් පැමිණ යුද ටැංකි 56 ද සමගින් යුක්රේන හොස්ටොමල් නගරය ආසන්නයේදී යුක්රේන හමුදාවේ මිසයිල ප‍්‍රහාරයකට ලක් ව සුනු විසුණු වී ඇත.

 

Related posts