ඩිජිටල් සලකුණු නොමැති මත්පැන් වලට වෙන්න යනදේ

mathpan

මත්පැන් අලෙවිසල්වල  මත්පැන් බෝතල්වල ස්ටිකර්  හෝ  ඩිජිටල් සලකුණු ඇතුළත් කිරීමේ කටයුතු  ලබන සතියේදී අරඹන බව  පැවසූ  සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරවල මත්පැන් බෝතල්වල ස්ටිකරය ඇලවීමේ කටයුතු  ආරම්භ කර කරගෙන යන බවද  පැවසුවේය.

ලබන අප්‍රේල් මස 1 වැනිදායින් පසු  මෙරට වෙළෙඳපොළේ ස්ටිකරය හෝ ඩිජිටල් සලකුණ නොමැති මත්පැන් බෝතල් තිබිය නොහැකි බවත් බදු නොගෙවන සහ  ප්‍රමිතියක් නැති මත්පැන් බෝතල්  වෙළෙඳපොළට  පැමිණීම වැළැක්වීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රධාන අරමුණ බවත්  ගුණසිරි මහතා කීවේය.

ප්‍රමිතියක් නැති මත්පැන් බෝතල් සියයට හතක් පමණ වෙළෙඳපොළේ පවතිය  හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

Related posts