ඩිසල් හිගය හේතුවෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒමේදි  ප්‍රශ්න මතුවෙයි

රට තුල පවතින ඩිසල් හිගය හේතුවෙන් හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒමේදි  ප්‍රශ්න මතුවිය හැකි බව විවිධආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන ලොරි රථහිමියන් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එම ලොරි රථ හිමියන් පවසනුයේ මේ වන විට රට තුල පවතින ඉන්දන හිගය හේතුවෙන් එලවලු, සහල්, පිටි, ඇතුළු විවිධ භාන්ඩ රැගෙන ඒමේදි හා ප්‍රවාහනය කිරිමේදි ඩිසල් ප්‍රශ්නය මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බවත්ය.

තම ලොරි රථ වලට අවශ්‍ය ලෙස ඩිසල් ලබා ගැනිමට නොහැකි  තත්වයන් සමහර  විට ඇති වන බවත් එම තත්වයන් මත අතර මග නිකරුනේ රස්තියාදු  විමට සිදුවන බවද ඔවුන් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Related posts