ඩිසල් හිගය හේතුවෙන් බස් රථ ධාවනය නොවිමත් සමග මඟීන් දුෂ්කරතාවයන්ට

bus

තව දුරටත් පවතින ඩිසල් හිගය හේතුවෙන් ධාවනය කරනු ලබන පුද්ගලික බස් රථ විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනය නොවිමත් සමග බස් රථ හිමියන් මෙන්ම මගින්ද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශය තුල ඩිසල් හිගය උග්‍ර තත්වයන්ට පත් විමත් සමග හැටන් මහනුවර, හැටන් කොළඹ, දුර ගමන් සේවා මෙන්ම කෙටි දුර ධාවනය වන සමහර පුද්ගලික බස් රථද ධාවනයෙන් ඉවත් කිරිමට සිදුව ඇති බවද එම බස් හිමියන් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ මෙම ප්‍රදේශය තුල පවතින ඩිසල් හිගය හේතුවෙන් තම බස් රථ ධාවනය කරවිම නතර කර ඩිසල් පොලිම්වල රැදි සිටිමට සිදුව ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් හේතුවෙන් තමන් මෙන්ම තම බස් රථවල සේවය කරන රියදුරු කොන්දොස්තරවරුන්ද දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් බස් මගින්ද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත පුද්ගලික බස් රථ ඇතුළු රථ වාහන ඩිසල් ලැබෙතැයි අපෙක්ෂාවෙන් පොලිමේ රැදි සිටින අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

bus2

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts