ඩීසල් තියෙන්නේ තවත් දවස් 4කටයි

diesel

ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල මහජනයා ඒකරාශිවීමෙන් ඇති වන කළහාකාරී සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සදහා පිරවුම් හල් අසල විශේෂ ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලීසිය තීරණය කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතා  විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුම් දුන් බව පොලිස් මුලස්ථාන ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සදහා වාහන පෝලිම් පවතින අවස්ථාවල තදබදය අවම කිරීම සදහා සහ කළහාකාරි සිදුවීම් වලක්වා ගැනීම සදහා ඉන්ධනහල් අසලට පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා යෙදවිය යුතු බවටද එම නිවේදනයේ සදහන් බව ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

 

Related posts