ඩීසල් නොමැතිවීමෙන් බස් රථ ධාවනය නවතී

busstand

බස් රථ ධාවනයට නිසි පරිදි ඩීසල් නොමැතිවීම හේතුවෙන් අද (6) සිට සියලුම පෞද්ගලික බස්රථ ධාවනය සීමා කරන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා කොළඹදී පැවසීය.

ඩීසල් හිඟය හේතුවෙන් අද (6) සිට බස් රථ ධාවනයෙන් වැලකී සිටීමට තීරණය කළත් නව පාසල් වාරය ආරම්භ වන බැවින් හැකි පරිදි බස් රථ ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බවත් විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

Related posts