ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් විසින් සිදුකරන ආක්‍රමන නිසා වෙනත් රථවාහන වලට බාධා

thrweel

හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන විදිය සමහර ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් විසින් ආක්‍රමනය කිරිමත් සමග හැටන් නගරයට පැමිනෙන බොහෝ රථවාහන හිමියන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

හැටන් නගරයේ මෙකි සමහර ත්‍රිරෝධ රථ හිමියන් නගරයේ ප්‍රධාන විදියේ ස්ථාන කිපයක්ම මෙසේ ඔවුන්ගේ ග්‍රහානයට හසු කර ගැනිමත් සමග විවිධ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනිම සදහා නගරයට පැමිනෙන ‍රථ වාහන හිමියන් මෙසේ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන නගරයට පැමිනෙන රථ වාහන හිමියන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන විදියේ ස්ථාන කිපයක්ම ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් විසින් අත්පත් කර ගැනිමත් සමග තමන්ට හදිසියකට හෝ තම රථයක් නතර කර ගැනිමට ඉඩක් නොමැති බවත්ය.

යම් හෙයකින් තමන් තම රථය නගරයේ ප්‍රධාන විදියේ නතර කිරිමට උත්සහා කරන විට මෙතන ත්‍රිවිල් පාක් මෙතන ත්‍රිවිල් පාක් කියමින් ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් තමන්ට තම රථවාහන නතර කිරිමට ඉඩ නොදෙන බවත්ය.

නගරයේ ත්‍රිරෝධරථ නැවතුම් පලවල එක් වරකට නතර කලහැකි ත්‍රිරෝධ රථ ගනන 03ක්, 05, ලෙස සටහන් කර තිබුනද එම ප්‍රමානයට වඩා ත්‍රිරෝධ රථ මෙම ස්ථානවල නතර කර මුලු ප්‍රධාන විදියම මොවුන්ගේ ග්‍රහානයට  හසු කර ගන්නා අවස්ථාද ඇති බවත් තමන් මෙම විදියේ රථ වාහන නතර කිරිමට උත්සහා කරන විට  සමහර ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් තමන්ට බැන වදින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි අසිරුතාවයන්ට පත්වන බවද ඔවුන් තව දුරටත් පවසන ලදි.

මෙසේ නගරයේ නවතා ඇති ත්‍රිරෝධ රථ බොහෝමයක් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ ලියා පදිංචි කර නොමැති බවත් මෙම පිරිස් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරිදි නගරයේ තැන තැන ත්‍රිරෝධ රථ නැවතුම් ස්ථාන හදා ගෙන කටයුතු කලද හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ බලධාරින් මේ පිලිබදව නිසි අවදානයක් යොමු කර නොමැති බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසන ලදි.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතාගෙන් කරන ලද විමසිමකදි ඔහු පවසන ලද්දේ හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන විදිය අවහිර වන අයුරින් ත්‍රිරෝධ රථ නතර කිරිම් සම්බන්දයෙන් තමන්ටද විවිධ පැමිනිලි ලැබෙන බවත්ය.

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ධාවනය කරනු ලබන ත්‍රිරෝධ රථ ලියා පදිංචි කර එසේ ලියාපදිංචි නොකරන ත්‍රිරෝධ රථ සදහා නිතිමය පියවර ගැනිමට සැලසුම් කලද කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් මත එය කල් දැමුන බවත් මේ වන විට ත්‍රිරෝධ රථ ලියාපදිංචි කිරිමේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරිමට අදහස් කර ඇති බවද ඔහු පවසනලදි.

එසේ ත්‍රිරෝධ රථ ලියාපදිංචි කිරිමෙන් පසු ලියාපදිංචි නොකරන ත්‍රිරෝධ රථ නගරයේ ධාවනය කරවිමට ඉඩ නොදෙන බවත් යම් අයෙක් එසේ තම ත්‍රිරෝධ රථය නගර සභාවේ ලියාපදිංචි නොකර ධාවනය කලහොත් ඔහුට එරෙහිව නිතිමය පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

ත්‍රිරෝධ රථ ලියාපදිංචි කිරිමෙන් පසු මෙසේ නගරයේ තැන තැන නතර කරන ත්‍රිරෝධ සම්බන්දයෙන්ද  යම් යම් තිරණයන් ගැනිමට පියවර ගන්නා බවද සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts