තේ කෝප්පයේ සිට සියළු පිසූ ආහාරවල මිල ඉහළට

plane-tea

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම හමුවේ තේ කෝප්පයක මෙන්ම සියළු පිසූ ආහාරවල මිල ගණන්ද ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව සමස්ථ ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඉකුත් සතියේද බත් පාර්සලයක සහ කොත්තුවක මිල සියයට විස්සකින් ඉහළ දැමීමට සමස්ථ ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පියවර ගත්තා. ඒ, ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ යාම හමුවේයි.

Related posts