දර කරත්ත රැකියාව ඇරඹෙයි

වියලුව තල්දෙන ප්‍රදේශයේ සිට අතීතයේ දිනපතා කරත්ත මඟින් බදුල්ල නගරයට දර ගෙනවිත් විකුණූ ගැමියන් නැවතත් දර කරත්ත රැකියාව ආරම්භ කර තිබේ.

පසුගිය කාලයේ කරත්තයක් දැක ගැනීමට නොහැකිව තිබුණ බදුල්ල – මහියංගන මාර්ගයේ මේ දිනවලදී අලුයම් කාලයේ දර ගෙන එන කරත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් දැක ගැනීමට තිබේ.

ප්‍රදේශයේ ගැමියන් තම ගෙවත්තෙන් හෝ වනයකින් කපා ගන්නා දැව කරත්තයක පටවා සවස් කාලයේදී ගම්මානයෙන් පිටත්ව සැතපුම් පහළවක පමණ දුරක් ගෙවා පසුදින අලුයම් කාලයේදී බදුල්ල නගරයට පැමිණ දර අළෙවි කිරීම සිදු කර නැවත ගමට ගොස් පුසුරුදු පරිදි සවස් කාලයේදී දර ගෙන එන රාජකාරිය ආරම්භ කරයි.

Related posts