දිගටම මාස්ක් දැමීමෙන් සමේ රෝග අවදානමක්

mask

දීර්ඝ කාලීනව මුව ආවරණ පැලදීමේදී සමේ රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට අරුණට පැවැසුවාය.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය සඳහන් කළේ සෑම විටම ලා වර්ණ සහිත මුව ආවරණ පැලඳීමට කටයුතු කරන ලෙසය.

එමගින් සමට සිදුවන හානිය වලක්වා ගැනීමට හැකිවන බවද ඇය සඳහන් කළාය.

එසේම මුව ආවරණ පැලදීමේදී මුහුණෙහි ආසාත්මිකතා සිදුව ඇත්නම් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවන ලෙසද විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය සඳහන් කළාය.

Related posts