දිනකට ගෑස් සිලින්ඩර් 120000ක් වෙළඳපොලට

gas

පවතින ගෑස් හිගයට විසදුමක් ලෙස දෛනිකව ගෑස් සිලින්ඩර් එක්ලක්ෂ විසි දහසක් වෙළදපොලට නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම දැනුම් දෙනවා.

ප්‍රමාණවත් ගෑස් සංචිත මේ වන විට පවතින බැවින් දින කිහිපයකින් ගෑස් හිගය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වන බවයි ලිට්‍රෝ සමාගම පවසන්නේ.

ලාෆ් ගෑස් ද මේ වන විට වෙළදපොලට නිකුත් කෙරෙමින් පවතිනවා.

 

Related posts