දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීම ඇමති අණින් නවතී

train

පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව විශේෂ දුම්රිය හා නගරාන්තර දුම්රියවල ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය අත්හිටවු බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

නගරාන්තර සීග්‍රගාමී දුම්රියවල හා දුර ගමන් සේවා විශේෂ දුම්රියයන් වල ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන්  අද රාත්‍රියේ සාකච්ඡා පැවත්වීමට නිමිතව ඇති බවත්, එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සදුදා දින සිට නව දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට බලා පොරොත්තු වන බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

Related posts