දුම්රිය ප්‍රවේශපත් ගාස්තු 50% සිට 60% දක්වා ඉහළ

train

දුම්රිය ප්‍රවේශපත් ගාස්තු කිසිදු දැනුවත් කිරීමකින් තොරව අද (24) මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ඉහළ දමා තිබේ.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ සභාපති සුමේධ සෝමරත්න පැවසුවේ නගරාන්ත, දුරගමන් සේවා සහ විශේෂ සීඝ්‍රගාමී දුම්රියවල ප්‍රවේශපත් මෙලෙස වැඩිකර ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඇතැම් ගාස්තු 50% සිට 60% දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

Related posts