දුරකථන ඇමතුම් හා අන්තර්ජාල ගාස්තු ඉහළට

vat

විදුලි සංදේශ බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිය ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ මෙතෙක් සියයට 11.25 ක්ව පැවැති විදුලි සංදේශ බද්ද සියයට 15 ක් දක්වා ඉහළ යන බවයි. ඒ අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු ඉහළ ගොස් ඇත.

සියයට 8 ක්ව පැවැති වැට් බද්ද, සියයට 12 ක් දක්වා වැඩි කිරීම හේතුවෙන් දුරකථන බිල්පත් ගාස්තු ද වැඩිවන බවයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පැවසුවේ.

 

Related posts